Gamle vandværk

Uv anlæg der kan startes og dræber alt levende der kunde være ved en forurening

Frekvens styret udpumpning

filtre der kan styres i serie eller i parelel således vi kan pumpe dobbelt så meget vand og stadig få vandet ordentligt filtreret

Ventiler mm. der styre vandet enten parelelt eller i serie, samt skyllefunktion

Computer skærm, der også kan styres på extern computer eller formandens mobiltelefon